SÄKERHETSDATABLAD I PDF-FORMAT FÖR ICR KEMIS PRODUKTER

 

ICR Kemi står för ett mycket stort kemtekniskt kunnande då företaget har varit verksamt i branschen sen 60-talet.

ICR Kemi tillverkar effektiva och miljöanpassade produkter och står för en aktiv produktutveckling i samråd med sina kunder. Våra miljöanpassade produkter bidrar även till en bättre arbetsmiljö hos våra kunder.