OM OSS

ICR KEMI & INDUSTRI AB har funnits som varumärket sedan 1968. Vi förser svenskindustri och privatsektorn med effektiva samt miljöanpassade blästring, sanering, högtryckstvätt och industrirengöringsmedel. Detta med ett brett program som är framtaget i tätt samarbete med våra leverantörer, våra kunder och vår samlade kunskap förvärvat genom mångårig erfarenhet.

 

AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att erbjuda alla våra kunder kvalitativa, miljöanpassade och för varje tillfälle skräddarsydda och kostnadseffektiva tjänster och produkter efter genomgång av varje enskild situation och kunds behov.

MILJÖPOLICY

Vi ska sträva efter att våra tjänster och produkter har god miljöeffekt, med bästa möjliga funktion och minsta möjliga negativ miljöpåverkan. Detta genom god rådgivning till kunder vid val av tjänst samt produkter och användning av dessa.

I vår interna verksamhet ska vi sträva efter att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster (genom kontinuerlig utbildning) och vi ska så långt som det är möjligt förebygga miljöskador.

Vi ska följa alla tillämpliga miljörelaterade lagar och andra krav och vi ska sträva efter att ständigt minska egen miljöpåverkan.
Sparsamhet ska visas vid användning av energi och andra köpta resurser.

Våra leverantörer skall upprätthålla en god kvalitet till rätt pris. De skall också ha ett genomtänkt kvalitetssystem där miljötänkande ligger långt framme.

Vi använder miljö- och hälsogodkända kemikalier från väl kända aktörer på marknaden som är effektivast, men samtidigt skonsammast för miljön.

Våra restprodukter lämnas för återvinning eller destruktion.