NIKOTINSANERING


Att sanera en lokal som utsatts för långvarig tobaksrökning är ett arbete som kräver kunskap och noggrannhet. Nikotinet sitter starkt inte bara på synliga ytor, utan tränger även in i skrymslen och vrår. Den noggranna rengöringen av skrymslen är nödvändig för att få bort nikotin som annars kommer att skapa dålig lukt. Synliga ytor som kan komma att målas behöver saneras, annars är risken stor att färgen släpper vid första rengöring.