MICROEMULSIONER


Tvättgel

Tixotropiskt avfettningsmedel för rengöring av person bilar, bussar, lastbilar, verkstadsutrustning samt allmän rengöring. Tvättgels kemiska sammansättning är anpassad till att lösa alla typer av oljebaserad smuts på hårda ytbehandlade ytor. Ringa lukt. Godkänd av Kemikalinspektionen, IWL-godkänd.PH Ca 10.

Microgel

Tixotropisk Microemulsion att användas för mycket svåra oljeinnehållande föroreningar där stora krav ställs på rengöringsförmåga. Microgel rengör effektivt bussar, personbilar, lastbilar, verkstadsutrustning m.m. PH Ca 10.