FASADTVÄTT


Sot, smuts, alger och mossa sätter sig lätt på fasader. Förutom att det ser allmänt tråkigt ut påverkar det fasadens möjlighet att andas, vilket i sin tur har en negativ effekt på fasadens livslängd. En fasadtvätt både åtgärdar problemet och ökar värdet på din fastighet. Att hela byggnaden får ett fräschare utseende är en extra bonus.

 

FASADIMPREGNERING

Impregneringsprodukterna är en kombination av vattenburna kvalitetssilaner. Dessa ämnen förhindrar effektivt nedsmutsning orsakad av sot, bilavgaser och andra luftburna föroreningar samt förhindrar även moss- och algtillväxt på fasader och betongkonstruktioner. Produkterna är väder- och UV-beständiga. Vi genomför fasadtvätt och impregnering åt både företag och privatpersoner. Med vår mångåriga erfarenhet vet vi vilka metoder som kan användas på vilka fasader. De medel vi använder är biologiskt nedbrytbara för minsta möjliga miljöpåverkan.