BETONGIMPREGNERING


Den ger ett vattenavvisande varaktigt skydd och förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider vilket minskar risken för frost- och rostsprängning. Vi använder bara produkter som är CE-märkt för Klass II enligt EN 1504-2 och godkänd enligt TRVAMA Anläggning 10 standard.

Produkterna har därmed ett impregneringsdjup ≥ 10 mm i betong enligt gällande standard. Vi impregnerar betongkonstruktioner såsom kantbalkar på broar, pelare, balkar, där risk för saltinträngning föreligger samt som skydd mot nedsmutsning såväl utomhus som inomhus. Aktiv substans är Silan. Detta säkrar en god inträngning i betongens porstruktur. Behandlingen är osynlig efter uttorkning, och bildar ingen film. Betongimpregnering är diffusionsöppen.