ALKALISK AVFETTNING


Fordonstvätt

Alkaliskt prisvärt avfettning och rengöringsmedel. Löser effektivt trafikfilm, olja, smuts m.m. Fungerar utmärkt på kaross, kapell, skåp m.m. Ringa lukt. Innehåller inga lösningsmedel. Godkänd av Kemikalinspektionen, Ivl-Godkänd.
PH Ca 11.

Allkraft

Alkalisk universal produkt som effektivt löser sot, olja, fet smuts, trafikfilm m.m. Innehåller inga lösningsmedel. Godkänd av Kemikalinspektionen, IW L-godkänd.
PH ca 13,5.

Multitvätt

Superkoncentrerad alkalisk semiemulsion med vax. En allroundprodukt, att användas när stora krav ställs på rengöringsförmågan.
Ringa lukt. Innehåller inga lösningsmedel. Microemulsioner
Godkänd av Kemikalinspektionen, IVL-godkänd. I Vattenspädbar avfettning PH Ca 11.

Fordonsglans

Alkalisk Waxsemiemulsion för rengöring av alla typer av fordon. Löser effektivt sot, trafikfilm m.m på hårda ytbehandlade ytor. Sänker ytspänning och minskar vidhäftningsförmågan. Innehåller inga lösningsmedel. Godkänd av Kemikalinspektionen, IVL-godkänd. PH Ca 12.

Flug & Insektslösare

Specialprodukt som snabbt och effektivt löser insekter som fastnat på front och vindruta utan att skada underlaget. Vid svår förorening rugga ytan lätt med en svamp innan tvätt. Godkänd av Kemikalinspektionen, IWL-godkänd.
PH Ca 1 O.